React Kod Editör + Ekran Kaydı + Talking Head

Derste birlikte hazırladığımız editörün kaynak kodları

Demo

https://react-prototurk-editor.netlify.app/

GitHub

View Github