Mobile News App (Redux/ Redux Thunk)

alt

 • Üstteki gibi 3 ekrandan (kategoriler-Kategori haberleri-haber sayfası) oluşan mobil bir uygulama tasarımı olacaktır.
 • Uygulama verilerinin çekiminde redux-thunk ve axios’tan faydalanılacaktır.
 • News API için key’i buradan alabilirsiniz: https://newsapi.org
 • Herhangi bir CSS kütüphanesi kullanabilirsiniz.
 1. Kategori sayfası
 • Aşağıdaki görselleri kullanarak listeyi oluşturabilirsiniz:

const imageBaseUrl = "https://images.unsplash.com/photo-";
const imageParameters = "?auto=format&fit=crop&w=375&q=80";
const dataSource = [
 { category: "Teknoloji", imageId: "1478358161113-b0e11994a36b" },
 { category: "Spor", imageId: "1521412644187-c49fa049e84d" },
 { category: "Sağlık", imageId: "1526256262350-7da7584cf5eb" },
 { category: "Ekonomi", imageId: "1542222024-c39e2281f121" },
 { category: "Eğitim", imageId: "1503676260728-1c00da094a0b" },
 { category: "Müzik", imageId: "1511671782779-c97d3d27a1d4" },
 { category: "Tiyatro", imageId: "1507924538820-ede94a04019d" },
 { category: "Sinema", imageId: "1478720568477-152d9b164e26" },
 { category: "Hava", imageId: "1530908295418-a12e326966ba" },
 { category: "Seyahat", imageId: "1473625247510-8ceb1760943f" },
 { category: "Astroloji", imageId: "1532968961962-8a0cb3a2d4f5" },
 { category: "Otomobil", imageId: "1537041373298-55dbb337e651" },
 { category: "Galeri", imageId: "1500051638674-ff996a0ec29e" },
 { category: "Video", imageId: "1524253482453-3fed8d2fe12b" },
];
 • Kategoriye tıklandığında ilgili kategorideki haberler getirilecektir.
 1. Haber listesi sayfası
 • İlgili kategori ismi react-router ile bir önceki ekrandan çekilerek haber listesi getirilecektir.
 • Haber listesini getirmek için NewsApi ile birlikte aşağıdaki gibi bir URL kullanabilirsiniz

const query = "Teknoloji"; // Router'dan çekilecek.
const language = "tr";
const API_KEY = "<API_KEY>"; // News API sitesinden key alınacak
const url = `https://newsapi.org/v2/everything?language=${language}&q=${query}&apiKey=${API_KEY}`;
 1. Haber sayfası
 • React Router ile News API’den dönen response’a göre getirilen haber URL’i burada bir iframe içerisinde render edikecektir

GitHub

View Github