React + Tailwind = Spotify Clone

React + Tailwind serisinin bu bölümünde spotify’ın web versiyonunu birlikte kodluyoruz.

 1. bölümde öğrenecekleriniz

  • React ve tailwind kurulumu
  • React Router kurulumu
  • Temel componentlerin oluşturulması
  • Mevcut sayfalar için view’ların oluşturulması
  • SVG iconların oluşturulması
  • <Sidebar /> componentinin kodlanması
 2. bölümde öğrenecekleriniz

  • <Navbar /> ve <Home /> componentlerinin kodlanması
  • tailwind için line-clamp eklentisi kullanımı
  • Accessibility için headlessui kullanımı
  • react-router hookları
 3. bölümde öğrenecekleriniz

  • <Player /> componentinin kodlanması
  • Ses dosyalarını yönetmek için react-use paketinin kullanımı
  • Player range slider için react-range paketinin kullanımı
  • State’leri global olarak yönetmek için redux kullanımı
 4. bölümde öğrenecekleriniz

  • Search bölümünü kodluyoruz
  • Drag scrollbar paketini kurup ufak bir carousel hazırlıyoruz
  • Bolca tailwind kullanıyoruz ?
 5. bölümde öğrenecekleriniz

  • Full Screen Player yönetimi
  • Full Screen’e özel hook’un kullanımı
  • Bolca tailwind ?
 6. bölüm hazırlanacak….

Demo

Şu ana kadar yapılmış son halinin demosu

https://react-tailwind-spotify-demo.netlify.app/

GitHub

View Github