React Componentlerini Widgeta Çevirmek

Bazen react ile geliştirme yapıp bunu widget’a çevirmek ve herhangi bir yerde embedded olarak kullanmak isteyebilirsiniz.

Bu senaryoya göre hazırladığım basit bir widget örneği.

Demo:
https://codepen.io/tayfunerbilen/pen/BawLOEw

Youtube dersine gözatmayı unutmayıın!


Widget buildi almak için

yarn build:widget

kullanın.

GitHub

View Github