Prosta aplikacja TODO listy z wykorzystaniem Reacta:

Jeżeli masz zainstalowanego node.js, to możesz otworzyć projekt w trybie edycji. Oto instrukcja:

  1. Stwórz pusty projekt React, wpisując do konsoli:
npx create-react-app my-app
  1. Skopiuj pobrane pliki do folderu ‘my-app’ i podmień ich zawartość.
  2. Będąc w folderze ‘my-app’, użyj w konsoli polecenia:
npm start

https://macieytm.github.io/TODO-React/

image

GitHub

View Github