Kôlnička Jar 2022 – Full-stack webová aplikácia pre všetky tvoje podcasty na jednom mieste!

Toto je oficiálny repozitár pre online workshop Kôlnička Jar 2021.

Na workshope budeme spolu vyvíjať full-stack webovú aplikáciu pomocou nasledujúcich technológií:

Obe časti aplikácie budeme vyvíjať v programovacom jazyku Typescript

Pred príchodom si pripravte nasledujúce nástroje

 • Node.js
  • verzia LTS (16.14.0)
 • Git Bash
  • pre Windows používateľov
  • Linux/Mac používateľom stačí pôvodný terminál
 • VSCode
  • preferovaný editor, avšak môžete využiť svoj obľúbený
 • Heroku účet (nepovinné)
  • počas workshopu budeme aplikáciu nasadzovať na reálny server. Kto si to chce vyskúšať a mať nasadenú svoju vlastnú verziu aplikácie, bude potrebovať vlastný účet.

Spustenie projektu

Na začiatu si potrebujeme vyklonovať tento projekt. Môžete využiť ktorúkoľvek z HTTPS/SSH/GitHub CLI metód.

Do terminálu zadáme príkaz:

git clone [email protected]:jakubarendac/kolnicka-jar-2022
# alebo
git clone https://github.com/jakubarendac/kolnicka-jar-2022.git

Následne sa presunieme do novo vytvoreného priečinka pomocou tohto príkazu:

cd kolnicka-jar-2022

Keď sa nachádzame v priečinku, pred prvým spustením projektu potrebujeme nainštalovať všetky knižnice. V termináli spustíme nasledujúce príkazy:

npm install

npm bootsrap

Po inštalácií knižníc môžeme spustiť projekt. Do terminálu zadáme príkaz:

npm run start

Ak všetko prebehlo úspešne, v príkazovom riadku by sme nemali vidieť žiadne chyby a mali by sme byť sme byť schopní otvoriť nasledujúce linky:

GitHub

View Github