Law Of Magic

Tanım

Bu proje Üçbüyücü Turnuvası içerisinde açık kaynaklı olarak geliştirilmiştir. Fikrimiz, artan kadın şiddetlerine karşı bir önlem almak ve farkındalık oluşturmak üzerine tasarlanmıştır. Uygulama kullanıcıların arka plan seslerindeki şiddet içeren kelimeleri ya da belli bir desibel seviyesi üzerindeki sesleri belirleyerek, konumlarını ilgili birimlerle paylaşan ve böylelikle potansiyel şiddet vakalarını erkenden tespit ederek önlemeyi amaçlayan bir projedir.

Nasıl Çalışır

Mobil uygulama açıldığında uygulama ortam seslerini dinlemeye başlamaktadır. Uygulama ses yüksekliğini ve tehdit unsuru içeren kelimeleri algılar. Örneğin, konuşma içerisinde “öldür-mek”, “döv-mek” gibi şiddet içeren kelimeleri tespit etmektedir. Tehdit algılama durumunda kişinin konum bilgisini sunucuya göndermektedir.

Konum bilgileri sunucuda harita üzerinde canlı olarak gösterilmektedir.
Tehdit içeren cümleler mobill uygulama içerisinde saptanır ve sunucuya sadece konum bilgisi gönderilerek kişinin gizlilik ilkelerine sağdık kalınır.

Amaç

Türkiye’de azımsanmayacak kadar çok kadın şiddete maruz kalmaktadır. BBC’nin 2021 verilerine göre her 10 kadından 4’ü yaşamının bir döneminde şiddete maruz kalmaktadır. Bu konuyla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmakta olsa da efektif bir çözüm malesef ki uygulamaya konulamamıştır. Geliştirdiğimiz ürün kadın şiddet vakalarına yönelik proaktif bir önlem niteliği taşımaktadır ve şiddet vakalarını mümkün olan en kısa zamanda ilgili birimlere bildirmeyi amaçlamaktadır.
Potansiyel şiddete, tehdit içeren kelimelere maruz kalan bir kadının konum bilgisi güvenlik ekipleri ile anlık olarak paylaşılarak olaya müdahale açısından geç kalınmasını engellemektir.

Fikrin Geliştirilmesi

Bu uygulama şu şekilde geliştirilebilir;

 • Tehdit anında, öntanımlı kişiler ile bu konum bilgisi paylaşılabilir.
 • Toplanan tehdit içerikli konum bilgileri bölgelere göre sınıflandırılarak il ve ilçeler arasında şiddete eğilim oranları analiz edilebilir.

Kullanılan Teknoloji ve Kütüphaneler

Gereksinimler

 • Docker
 • Docker-Compose

Sunucu:

 • NodeJS
 • ExpressJS
 • SocketIO
 • Google Map API

Mobil Uygulama

 • ReactNative
 • react-native-community/voice
 • react-native-geolocation-service
 • react-native-sound-level

Kurulum

git clone https://github.com/gokhansisman/LawOfMagic

Sunucu kurulumu

cd LawOfMagic
docker-compose up -d

Arayüz http://localhost:8080 adresinde yayınlanmaktadır.
Koordinat bilgileri: http://localhost:8080/api/coordinates

Mobil uygulama kurulumu

cd app && npm install
cd ios && pod install
cd .. && npx react-native run-ios

Ekran Görüntüleri

ss1
ss2

Demo

https://youtu.be/NLbSoEaGYqU

Geliştiriciler

GitHub

View Github