Tip calculator app

Live verzia Tip calculator app

Ďalšie projekty: GitHub


Popis funkcii:

function checkInput()

  • funkcia kontroluje či je vyplenený input

function formatUSD(numbers)

  • funkcia upraví výsledok do USD formátu

function count(percent, amount, people)

  • táto funkcia vypočíta dve výsledné hodnoty ktoré ma jednotlivec zaplatiť. Teda výšku sprepitného a výsledok po rovnomernom rozdelení účtu medzi všetky osoby.

function resetHandler()

  • resetuje vstupy kalkulačky

function addClass(id)

  • nastavuje tlačidlám selected class